Înregistrări ședințe consiliu local

Procese verbale ale sedintelor autoritatii deliberative

Autorizatii de constructie si certificate de urbanism emise

Carieră

Anunțuri de publicitate achiziții directe

Anunt achizitie servicii arhivare

Anunt achizitie servicii proiectare SF „Dezvoltare retea inteligenta de distributie gaze naturale in com. Padureni,  judet Timis

2020