Cadrul geografic

Pe harta județului Timiș, Pădureniul se gasește situat între Jebel, 2I°13’06” și Timișoara, 45º,35’51”. Se învecinează cu localitățile: Șag (N), Unip (E), Giroc (NE), Liebling (SE), Jebel (E), Parța (V).

Teritoriul localității Pădureni este incadrat în unghiul ce-l formeaza Timișul mort (SE) și cel curgator (N), la o distanță de aproximativ 18 de Timișoara.