Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

  • Buletin informativ
  • LEGEA 544/2001
  • FORMULARE LEGEA 544/2001
  • Lista documentelor de interes public
  • Lista documentelor produse
  • Numele și prenumele persoanei responsabile

,,,

Lista documentelor de interes public

• Hotărârile Consiliului Local;
• Dispoziţiile Primarului  cu caracter normativ (care
reglementează o anumită activitate) ;
• Bugetul Local ;
• Programele şi stategiile Comunei Padureni ;
• Bilanţul contabil ;
• Organigrama Comunei Padureni ;
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comunei Padureni ;
• Lista Consilieri Locali;
• Comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
• Declaraţii de avere ;
• Declaraţii de interese;
• Lista Autorizaţiilor de Construire emise;
• Lista PUD aprobate;

Lista documentelor produse de Comuna Pădureni


• Dispoziţiile Primarului  al Comunei Pădureni cu caracter normativ (care
reglementează o anumită activitate) ;
• Proiectele de hotărâri ;
• Hotărârile Consiliului Local al Comunei Pădureni ;
• Expunerile de motive ;
• Notele de fundamentare (referatele de specialitate) ;
• Rapoartele de specialitate;
• Protocoalele cu terţi;
• Contractele (diverse);
• Procesele verbale;
• Notele telefonice;
• Programe proprii;
• Documente ajutătoare şi premergătoare;
• Copii avize şi autorizaţii;
• Acte de stare civila;
• Arhiva curenta;

NTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI LEGEA 544/2001
Q: Poți solicita orice informație, fără nici o restricție?
A: Da, dar trebuie să știi că există informații de interes public la care accesul este exceptat
Q: Cum pot obține o informație furnizată la cerere?
A: VERBAL, adresându-te birourilor de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informația solicitata va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat să depui o cerere în scris.
Q: Care sunt costurile accesului la informație?
A: Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să plătesti pentru serviciile de căutare dar în cazul în care soliciți copii după documente oficiale, trebuie să suporți contravaloarea serviciilor de copiere.