Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi gestionate, potrivit Legii 544/2001 de Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Pădureni şi al Serviciilor Publice de sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Pădureni

 • Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului Local al Comunei Pădureni;
 • Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul Comunei Pădureni;
 • Evidenţa componenţei Consiliului Local al Comunei Pădureni: nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 • Declaraţii de avere/interese ale consilierilor locali;
 • Raportul Primarului Comunei Pădureni privind starea economică şi socială a Comunei;
 • Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
 • Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Pădureni;
 • Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pădureni;
 • Anunţuri de licitaţii;
 • Lista certificatelor de urbanism , autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise;
 • Planul urbanistic general, regulamentul local de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale;
 • Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul Comunei Pădureni a căror publicitate este prevăzută de Legea nr 17/2014;
 • Modalităţi de contestare în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 • Bugetul local, bilanţul contabil;
 • Strategii, programe privind dezvoltarea social economică a Comunei Pădureni;